ஸ்ரீ ஜெயந்தி சலுகை: 40 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி ரத்தினம், ருத்ராக்ஷம், யந்திரம், இவைகளில்

இந்த சலுகை 26 ஆகஸ்ட் 2016 வரை. இதில் உங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரோசேஜ் பொருள்களில் 40 சதவீதம் தள்ளுபடி கிடைக்கும். நீங்கள் இங்கு நல்ல தரமான ரத்தினம், ருத்ராக்ஷம், மூலிகை, யந்திரம் போன்றவைகளை மிகவும் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.

Janmashtamiyin 40% varai tallupadi AstroSagil mattume

Related Articles:

No comments:

Post a Comment